O nás

Firma Karol Duchaj – SideIT bola založená v roku 2016 ako reakcia na dopyt a požiadavky aktuálneho trhu.
Aj keď budíme dojem, že sme na trhu veľmi krátke obdobie, naše skúsenosti s výpočtovou technikou siahajú až k roku 2002.

Hlavným zameraním spoločnosti je správa, údržba a servis výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, domácnosti ako aj malé a stredné podniky. Poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií so sebou samozrejme prináša nutnosť dodávať komplexné riešenia vrátane dodávok hardwaru a softwaru avšak nie je našou podmienkou.
Do rozšíreného portfólia našich služieb, sme sa rozhodli zaradiť aj poskytovanie služieb v oblasti kamerových a zabezpečovacích systémov.  Zaoberáme sa tiež návrhom, budovaním a následnou údržbou štruktúrovaných dátových sietí a budovaním moderných WIFI sietí.

Pri našej práci vychádzame v prvom rade z požiadaviek a možností našich zákazníkov so snahou navrhnúť a dodať iba
také riešenia, ktoré sú pre nich prínosom, ktoré nepreplácajú a ktoré v konečnom dôsledku naplno využívajú.
Pre zákazníkov sme k dispozícii priamo v našej kancelárii v Rovinke, prípadne cez výjazd k nim a tiež poskytujeme zmluvný servis s garantovanou dobou zásahu.