Čistenie počítačov a notebookov

 Počítač je dôležité udržiavať v čistote na koľko to zabezpečuje jeho správny chod, v opačnom prípade dochádza k prehrievaniu jednotlivých súčasti, čo spôsobuje zníženie životnosti hardvérových komponentov. Preto je potrebné vašej technike dopriať pravidelnú údržbu (tak ako vášmu autu) a nechať zariadenie vyčistiť v servise, kde vám zariadenie nielen vyčistíme ale aj skontrolujeme. Ak je to potrebné vyčistíme a premažeme aj ložiská ventilátorov, čím znížime ich hlučnosť a predĺžime životnosť. V domácich podmienkach môžete napríklad počítač po vysávať, ale nebude to mať požadovaný efekt pokiaľ nepoužijete kompresor. (Upozornenie – nie každý kompresor je na čistenie vhodný. Privysoký tlak môže poškodiť ventilátor, alebo polámať jeho lopatky !!!) Ideálnym pomocníkom pre domácich „čističov“ je stlačený vzduch v spreji, ktorý dostatočne poslúži k tomuto účelu. Takáto základná údržba sa vám vráti v dlhodobom bezporuchovom a nehlučnom chode zariadenia.

Profylaktika (profylaxia) – Čo to vlastne je? a prečo je pre počítač dôležitá?

Veľa užívateľov netuší čo slovo profylaxia, prípadne profylaktika znamená. V medicíne sa uvádza ako predchádzanie chorobe. Pokúsim sa na to pozrieť z technického hľadiska a opíšem to ako odstraňovanie príčin a predchádzaniu vzniku porúch v počitači, resp. notebooku. Z tohto opisu je už jasné že ide o predĺženie životnosti a minimalizovanie pravdepodobnosti, že sa nám zariadenie pokazí.

A ako sa taká profylaxia vykonáva?

Jednoducho stlačeným vzduchom v sprayi alebo kompresorom odstránime všetok prach usadený na súčiastkach, chladičoch a ventilátoroch. Prach v počítači, notebooku alebo tlačiarni nie je len škaredý na pohľad, ale ak uviazne napríklad medzi rebrami chladiča procesora, obmedzí prúdenie vzduchu v tomto priestore, čo má za následok na začiatku zvýšenie hlučnosti ventilácie a neskôr aj prehriatiu jednotlivých súčiastok. Prach sa v tomto priestore dokáže naukladať tak, že vytvorí deku ktorá čím je silnejšia tým menej vzduchu prepúšťa a výsledkom je neustály chod ventilátora na maximálne otáčky. Prach sa ale usádza aj na iných komponentoch a nebezpečný je hlavne na tzv. čipoch ktoré ak sa silnejšie zahrievajú počas prevádzky môže nastať ich prehriatie a neraz aj úplne zničenie.
Doprajte vašej technike pravidelnú údržbu, zvýšite jej životnosť.

       

Profylaxia je teda preventívna kontrola, resp. prehliadka výpočtovej techniky spojená s jej čistením.

Pri počítačoch zvyčajne ide predovšetkým o ich pravidelné čistenie s dôrazom na sprievodné kontroly najviac namáhaných súčastí týchto prístrojov, ktoré podľa predchádzajúcich skúseností môžu byť najčastejším zdrojom možných porúch. V rámci profylaxie je zvyčajne vhodné vykonávať aj drobnú údržbu prístrojov priamo na mieste vrátane prevádzkových testov a funkčných skúšok niektorých pripojených zariadení (napr. počítačové periférie – klávesnice, záložného zdroje napájania apod). Táto profylaxia je vhodná predovšetkým tam, kde počítače aj iná kancelárska technika pracuje v prostredí so zvýšenou prašnosťou alebo s vyššími nárokmi na hygienu ich prevádzky apod.Servis u zákazníka


Popis služby


Rozsah úkonov

Záloha dát

Vyčistenie počítača od prachuhučí ventilátor, alebo máte špinavý počítač notebook


odborne rozoberieme Vás počítač, notebook

vyčistíme jednotlivé komponenty od prachu

vymeníme teplovodivú pastu na CPU

na záver skontrolujeme správnu funkčnosť počítača alebo notebooku

v prípade servisu počítača alebo notebooku, čistenie sa robí automaticky bez výmeny teplovodivej pasty

Vyčistenie notebooku -EASY od prachuhučí ventilátor, alebo máte špinavý notebook


odborne rozoberieme Vás notebook

vyčistíme jednotlivé komponenty od prachu

na záver skontrolujeme správnu funkčnosť  notebooku

v prípade servisu notebooku, čistenie sa robí automaticky bez výmeny teplovodivej pasty


Vyčistenie notebooku -HARD od prachuhučí ventilátor, alebo máte špinavý počítač notebook


odborne rozoberieme Vás počítač, notebook

vyčistíme jednotlivé komponenty od prachu

vymeníme teplovodivú pastu na CPU

na záver skontrolujeme správnu funkčnosť počítača alebo notebooku

v prípade servisu notebooku, čistenie sa robí automaticky bez výmeny teplovodivej pasty