Tlačiarne

Čistenie tlačiarní  

printer_head

Pravidelné čistenie je zárukou dlhodobého a bezproblémového chodu tlačiarne, či kancelárskeho zariadenia. Pravidelná údržba napomôže predísť komplikáciám pri tlači a zabezpečia maximálnu účinnosť a bezchybný chod.

Každé kancelárske zariadenie, ale najmä tlačiareň si vyžaduje pravidelnú kontrolu, čistenie a v neposlednom rade údržbu. Častým používaním takéhoto zariadenia sa jeho mechanika ale i jej súčasti opotrebovávajú. Aby sme si však udržali vysokú účinnosť a spoľahlivosť, je nutné tieto komponenty obmieňať za nové, čím sa zabezpečí jeho dobrý technický stav.

Nedostatočný servis tlačiarní, alebo úplne chýbajúca údržba zariadenia, vedie k zníženiu jeho životnosti a spoľahlivosti. Preto okrem týchto služieb naša firma ponúka našim zákazníkom i bezplatné poradenstvo v oblasti, či je takáto oprava – daný servisný zásah, resp. čistenie a vôbec investícia do konkrétneho úkonu rentabilná.

210462

Po vzájomnej konzultácií a odobrení ceny zákazníkom – vykonáme a zabezpečíme samotný zásah. Trvanie a časový interval opravy závisí od rozsahuprác dohodnutých so zákazníkom.

printer_bad

Máte tlačiareň po záruke a spozorovali ste, že:

  • neťahá alebo zasekáva papier
  • napriek výmene tonera robí pri tlači na papier šmuhu, pás, bodky
  • tlač je nekvalitná
  • bliká alebo vôbec netlačí
  • hučí, búcha, vydáva rôzne zvuky

v takom prípade Vám vieme zabezpečiť opravu, servis a vašu tlačiareň Vám dáme do pôvodného stavu

  • zistíme závadu
  • zistíme dostupnosť náhradných dielov
  • informujeme Vás o cene a termíne opravy
  • vy rozhodnete o investícií do opravy zariadenia, prípadne o zakúpení novej tlačiarne, kedy Vám vieme poradiť privhodnom výbere.

 Servis u zákazníka

Popis služby


Rozsah úkonov


Vyčistenie tlačiarnetlačiareň Vám špiní papier alebo nekvalitne tlačí?


Preveríme stav Vášho zariadenia

Odborne rozoberieme zariadenie

Vyčistýme jednotlivé časti  zariadenia

vykonáme kalibráciu zariadenia

preveríme funknčnosť zariadenia

Oprava tlačiarnenefunguje Vám tlačiaren, netlačí alebo zasekáva papier?


Preveríme stav Vášho zariadenia, zistíme príčinu poruchy

preveríme dostupnosť náhradných dielov

opravíme, vymeníme vadné diely

vykonáme kalibráciu zariadenia

preveríme funknčnosť zariadenia

Konfigurácia tlačiarneKupili ste si novú tlačiaren alebo máte existujúcu tlačiareň a neviete si radi?


nastvíme Vašu tlačiaren do siete alebo na Váš počítač notebook

nakonfiguruje tlačiareň

vysvetlíme základné fungovanie a ako uvedené zariadenie používať