Bezpečnosť IT

imagesV súkromných firmách alebo štátnych inštitúciách sa veľakrát podceňuje celková bezpečnosť počítačovej siete. Manažér (riaditeľ firmy) v mýlnej predstave zaobstará a nasadí firewall, inštaláciu antivírového softvéru na každý počítač v sieti a takéto riešenie považuje za dostačujúcu ochranu voči “neželanej návšteve”, prípadne úniku dát. Ale opak je pravdou. Hackeri už dávno opustili metódy tvrdého prieniku do firemnej siete prelomením ochrany zo strany firewallu. Ako každý škodca, aj oni hľadajú najľahšiu cestu. A tou sú napríklad pracovné stanice. Ich ciele sú Vaše aplikácie, ako internetové prehliadače, mailoví klienti, kancelárske aplikácie a už sa objavujú útoky aj na informačné systémy.

Netreba zabúdať na dobu, v akej žijeme. Sme nútení rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a to i na rokovaniach, pri práci mimo kancelárie a podobne. Inak povedané Vaše dáta, know-how, emaily, firemné dokumenty, adresár zákazníkov cestuje s Vami aj mimo firemnej siete. A tu je potrebné sa zamyslieť nad bezpečnosťou Vašich dát, ktoré prechádzajú z vnútropodnikovej siete cez internet k mobilným zariadeniam ako sú PDA, notebooky a podobne.

Najčastejšie riešenia v oblasti bezpečnosti:
  • ochrana vnútrofiremných dát /dokumenty, dáta v informačnom systéme/ pred zneužitím zo strany internetu a zo strany zamestnancov – intranetu
  • ochrana emailov pred vírusmi a neželanou poštou /antispam/
  • ochrana počítačov a súborov pred napadnutím vírusom, inštaláciou neželaného software /adware, spyware…/
  • bezpečnostné projekty a navrhnutie riešenia na odstránenie nedostatkov
  • ochrana dát proti ukladaniu dát na archivačné zariadenia, USB kľúč, prenosný harddisk, ukladanie dát na FTP servery, posielanie dát cez iný ako firemný email a podobne
  • zabezpečenie vnútrofiremnej siete z internetu alebo intranetu prostredníctvom firewallu, prípadne kontrolovanie dát /content filtering/
  • kontrola a zabezpečenie správy serverov na báze MS Windows
  • zálohovanie a obnova dát
  • WIFI sieť vrámci vnútornej siete
  • konsolidácia a virtualizácia serverov

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku,
alebo sa nás kľudne spýtajte na čokoľvek