Externý backup

  Záloha dát mimo firmu

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či sú Vaše dáta v bezpečí? Ako sú chránené? Čo sa stane, ak príde neželaná udalosť ako krádež, požiar, prepätie v elektrickej sieti a odpáli všetku elektroniku a podobne? Čo sa stane z Vašimi dátami? Ako sa k nim dostanem? Celá databáza zákazníkov, celý prehľad o tovare, projektoch sú fuč. Ako rýchlo by ste opäť zhromaždili dáta a či vôbec všetky?

Skúste sa zamyslieť, čo by ste urobili, ak by ste stratili všetky dáta?cloud1

Jednu múdrosť z IT na toto veľmi často používam:

„Sú iba dva druhy ľudí. 1. čo zálohujú a 2. čo ešte nezálohujú.“

Sú rôzne odporúčania ako zálohovať dáta: napr.do iného štátu, na iný kontinent. Toto je v podstate je toto prehnané, ak nie ste nadnárodná spoločnosť, resp. spoločnosť, ktorá pracuje s veľmi dôležitými dátami.

Najvhodnejším riešením, je ukladanie záloh v pravidelných intervaloch mimo firmu do nejakej serverovne.

Naším zákazníkom poskytujeme aj tieto služby:
cloud
  • Nastavíme pravidelnú zálohu dát k nám do serverovne, alebo do akejkoľvek inej serverovne.
  • Prenos dát z vašej firemnej siete je šifrovaný s veľmi prísnym heslom.
  • Dáta sú ukladané buď na vaše zariadenie, alebo na naše úložisko dát.
  • Dáta sú ukladané zašifrované silnou šifrou, kedy heslo viete len vy.
  • História ukladania dát je závislá od množstva a veľkosti dát. Niekedy aj rok spätne.
  • Tvorby záloh sú pravidelne kontrolované a monitorované.
  • V prípade havárie, vám poskytneme rýchly prístup k dátam.
    nas

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku,
alebo sa nás kľudne spýtajte na čokoľvek