Zálohovanie

Dnes je málo ľudí, ktorí by nevyužívali počítač pre svoju prácu, štúdium a záujmy. Papiere sú stále viac nahrádzané jednotkami a nulami na našich pamäťových médiách. Mnohí k tomu prejavujú nedôveru. Papier je „viditeľný a živý“, pričom jednotky a nuly, zapísané na našich médiách, nie.

backup_data

Ak ale pochopíme význam zálohovania a stane sa pre nás bežnou súčasťou života, potom obavy stratia značnú časť svojej opodstatnenosti.

Strata dát ako štatistická nevyhnutnosť

Mnohí zažili aspoň raz v živote moment, kedy si uvedomili, že svoje ťažko vytvárané údaje nenávratne stratili. Je veľa spôsobov, ako takáto situácia môže nastať:

  • operačný systém sa zrúti a uložené dokumenty sú pre počítačového laika odsúdené k formátovaniu a teda k strate;
  • nechcené zmazanie dôležitej zložky bez možnosti obnovy;
  • ničiaci vírus znehodnotí dáta;
  • poškodenie pevného disku, napr. v dôsledku skratu či pádu;
  • zmagnetizovanie obsahu pevného disku či iného pamäťového média;
  • odcudzenie počítača;
  • a mnoho iných okolností.

Jedno z načrtnutých prekvapení nás môže postihnúť raz za 30 rokov, ale aj 2 krát za mesiac. Je ale málo pravdepodobné, že sa to človeku počas života nestane. Preto má svoj význam k zálohovaniu pristupovať zodpovedne.

Najcennejšie údaje sú spravidla najmenšie

Obsah hardiskov priemerných užívateľov tvoria veci, ktoré by sme mohli rozdeliť ako verejne dostupné a nedostupné – súkromné. Medzi tie verejné patria najmä: filmy, hudba, hry, inštalačné súbory programov a pod. A medzi tie nedostupné, čiže súkromné a jedinečné, teda pre nás najcennejšie, patria fotografie, videá, ale najmä nami vytvárané diela v najrôznejších podobách a formátoch.

Tie verejné veci tvoria spravidla prevažnú časť obsahu našich diskov. Z tých súkromných ešte si napr. fotografie dokážu odkrojiť značnú časť priestoru. Verejne dostupné veci si pri strate môžeme relatívne ľahko znovu zadovážiť, pričom tie súkromné oveľa ťažšie, ak to je vôbec možné. Tie najcennejšie dokumenty spravidla nepresahujú niekoľko GB. Často sa zmestia na jeden DVD nosič.

backup_data1

Spôsoby zálohovania

V dnešnej modernej dobe existuje úž viacero spôsobov ako si budeme zálohovať naše dôležité a menej dôležité dáta. Viac menej všetko závisí od klienta ktorý spôsob mu vyhovuje najviac. Každé zálohovanie má svojim spôsobom pozitívnu ale aj negatívnu stránku.

možnosti zálohovania:
- zálohovanie na CD/DVD nosiče- zálohovanie na USB kľúče
- zálohovanie na Hardisk

- zálohovanie na NAS server
- zálohovanie na CLOUD server

Periodicita vykonávania zálohy

Je dobré si predstaviť situáciu, že by sme prišli o obsah nášho pevného disku, nech už je príčina akákoľvek. Ako veľmi by nás to mrzelo? Dokážeme z predošlých a čiastkových záloh zrekonštruovať pôvodný obsah?

Po zamyslení sa nad týmito otázkami by mal každý dostať odpoveď, ako často zálohovať je pre neho optimálne. Niekto môže cítiť potrebu zálohovať dáta každý deň a niekto raz za pár mesiacov.

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku,
alebo sa nás kľudne spýtajte na čokoľvek